Centrální rekuperace vzduchu – Tomek

CENTRÁLNÍ REKUPERACE VZDUCHU

Centrální rekuperace je nejznámější typ řízeného větrání, které se instaluje především do rodinných domů, restaurací, hotelů apod.. Větrání je zajišťováno centrální rekuperační jednotkou a potrubními rozvody.

Centrální rekuperační jednotka, která je umístěna zpravidla v technické místnosti domu, se skládá z filtrů, úsporných ventilátorů a výměníku. Přes výměník proudí čerstvý vzduch zvenčí a odpadní vzduch odváděný z obytných prostor, ale každý opačným směrem a svou cestou tak, aby se nepotkaly. Výměník však zajistí přenos tepla mezi oběma proudy vzduchu. Znečištěný vzduch je z jednotlivých místností odváděn a poté čerstvý vzduch z jednotky je do obytných prostor distribuován pomocí potrubí, které se zpravidla umísťuje do sádrokartonových podhledů nebo při vícepodlažních objektech do podlah.

Studený vzduch přiváděný v zimě zvenčí předehřeje rekuperační jednotka o mnoho stupňů. I teploty pod nulou může rekuperace předehřát až na 20 °C. Přiváděný vzduch tak postačí vytápěním ohřát pouze o 3 – 4 °C. Nedochází proto k takovým tepelným ztrátám jako u běžného větrání okny.

Větrací jednotky obvykle dosahují účinnosti až okolo 95 % a udržují optimální vlhkost
mezi 40-60 %.

S ohledem na charakter provedení montáže je centrální rekuperace více využívána při výstavbě nových domů. Její využití je však možné i u rekonstrukce starších staveb.

Cenné výhody rekuperace jsou: